„Hullacsarnok ez, ahol se meghalni, se föltámadni nem tudnak a hullák”
(Ady: Nagy lopások bűne)

A brigád, amely imád:

2017. június 3., szombat

Gyorsírói tanfolyam

"HALADÓKNAK"


Indul!

pár néhány hónappal előbb korábban meghirdetett levelező gyorsírói tanfolyamunkat kellő siker koronázta;

részint régi növendékeimtől unszoltatva, részint Gyula városában élő azon törekvő gyorsírókra gondolva, kik óhajtanák a már meglévő, e téren szerzett tudásukat még tovább fokozni;

hajlandó vagyok a fenti ciím alatt egy másik gyorsírói tanfolyam nyitására.

1. A tanfolyam egy hónapig tart, de heteu-nkint 5 órát számiítok.

2. Hogy hol, mikor, melyik napnak melyik órájában jöjjenek össze a tanfolyamon résztvevők, azt egyenesen tetszésüktől teszem függővé.

Az első óra május G-én délután 6–7 óráig az Árpád-utcai ref. iskola kistermében, a régi tanfolyam helyén tartatik meg.

3. A tandíj 10 korona, mely fiösszeg az első órán kifizetendő.

4. Jelentkezni lehet Dobay János könyvkereskedésében lehet.

5. Az első órán még lehet jelentkezni, üde később már nem.

Záradékul: harmincnál kevesebb növendékkel semmi körülmények között tanfolyamot nem nyithatok.

Kiváló tisztelettel:

Torró Miklós
ref. lelkész, okleveles gyorsírdó, s a Gyertyafény havi belmissziói folyóirat felelős szerkesztője

és

Déli
mint rovatvezetőNincsenek megjegyzések: