„Hullacsarnok ez, ahol se meghalni, se föltámadni nem tudnak a hullák”
(Ady: Nagy lopások bűne)

A brigád, amely imád:

2008. december 31., szerda

Csendes pohárköszöntő újév reggelén


Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –

Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Kányádi Sándor, 1956

2008. december 28., vasárnap

Itt született Kós Károly

Néhány nappal ezelőtt töltöttem fel a blogteremre azt a vitairatot, amely a Várad című folyóiratban jelent meg nem is olyan régen (ekkora terjedelmű s dörgedelmű számonkérések, eszmefuttatások ugyanis helyi lapban nem jelenhetnek meg), és amelyben arról értekezem, kik és hogyan, illetve hogyan nem ápolják Kós Károly emlékét Temesváron. Mivel nem kívántam ünneprontó lenni, úgy döntöttem, az íróóriás romos szülőházáról készült felvételeket karácsony után teszem közé. A képekhez, azt hiszem, szükségtelen magyarázatot fűznöm. Azt viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy a történelmi ingatlan jelenlegi lakói nem sokat tudnak arról, mit jelöl a temesvár-józsefvárosi épület egyik beszögelésében porosodó, idősödő tábla. Ennél tragikusabb, hogy a témában való nagyobb jártasságot nem is várhatjuk el tőlük mindaddig, amíg parányira zsugorodott közösségünk elöljárói érdekképviselet, hagyományőrzés helyett az önérdek-érvényesítéssel vannak elfoglalva, azt gyakorolják boldogan és frissen, gátlások és szégyenérzet nélkül, visszaélve ekként Kós Károly nevével, szellemi hagyatékával, no meg a bizalmunkkal.

2008. december 24., szerda

Szeretet

Egy kanadai indián népmese szerint a Napot, a Holdat, a Földet, a csillagokat és az evilági élőlényeket a felhők feletti lelkek birodalmában éldegélő hatalmas és jóságos Manitu teremtette, aki miután a felsoroltakat egytől-egyig megmintázta, és így elképzeléseit hiánytalanul valóra váltotta, nyugovóra tért. Szunyókálása azonban nem tartott sokáig. Mivel elviselhetetlen unalom kerítette hatalmába, őkegyelme elhatározta: leereszkedik a magasból, és megnézi, mit csinálnak piciny teremtményei.
A nagy Manitu egy tónál ért földet. Amint a víz partján sétálgatott, meglátott egy tengeri tehenet. A lamantin épp a borjúját ringatta. „Boldog lehetsz, mert szereted a sarjadat, és ő is szeret téged” – jegyezte meg, miután ő is manátivá változott. „Én nagyon boldog lennék – válaszolta a
megszólított –, ha a hiúz, a farkas és még vagy húsz másféle ragadozó nem leselkedne ránk, hogy széttépje aprócska gyermekemet.”
Manitu végtelenül szomorú lett. Már vissza is akart térni az egekbe, amikor a tó kis szigetén szaporán munkálkodó hódokat vett észre. Hóddá változva szólította meg a tevékeny csoportot: „Hát igen! Ti is épp oly boldogtalanok vagytok, mint a tengeri tehén. Látom, sokat dolgoztok, hisz az összegyűjtött élelemnek tanyát kell építenetek.” Kijelentése azonban óriási csodálkozást váltott ki a rágcsálók egyik vénjéből: „Semmi okunk rá, hogy boldogtalanok legyünk. Egyhuzamban mi azért dolgozunk, mert a Nagyszellem bölcsességgel, előrelátással és alapossággal áldott meg bennünket.”
Erre Manitu megvigasztalódott. Azt gondolta, ha a bölcsesség és az előrelátó alaposság a boldogság feltétele, akkor kizárólag az ilyen jellemmel felruházott lényeket kell megtartania, megsokasítania. Gyarapítani kezdte hát a hódok tanyáját, a tanya lakóit pedig emberekké változtatta, de elődeiknél még több okosságot, józanságot, alaposságot adott nekik. Ezt követően így szólt hozzájuk: „Terjeszkedjetek!” Aztán visszatért a felhők fölé, a lelkek birodalmába.

Az immént felvázolt csodálatos indián népmese tehát több vonatkozásban is hasonlít a misztériumokkal teli, jelképekben bővelkedő keresztény teremtés-, illetve megváltástörténethez. Sőt, ha figyelmesen olvassuk végig mindkettőt, észrevesszük: valójában csak a helyszínek és a szereplők különböznek. A mondanivaló viszont...

Nos, az anekdota lényegét ezúttal az aktualitásában kell keresnünk, abban, hogy megérteti velünk, miért kacsintgat reánk szent karácsony ünnepén úton-útfélen a lila boci, miért rohannak sokan eszeveszetten hódbundát vásárolni a plázákba, s miért ünnepeljük munkával, vagyongyarapítással a születés misztériumát. Nyilván azért, mert a Nagy Manitu az utolsó autentikus tehenet, a valódi értéket mindennél előbbre helyező lamantint is beolvasztotta a szorgalmas, ügybuzgó, eszes hódok állományába, amelyből aztán bölcsen megalkotta az ultra bölcs emberek hordáját...
Ezért van az, hogy ma már csak a kis manáti szereti őszintén a családját, a szuperintelligens, maximálisan megfontolt, két lábon járó háziállatot pedig csupán a birtoképítés, sufnibütykölés boldogítja igazán. Nem a meghitt, békés együttlét, és nem a Mennyből az angya
l.

2008. december 22., hétfő

Viszik a fiúkat

A tömeg bizony nagy úr, de nem nagyobb egy hatalomra éhes politikusnál. Utóbbi még az összelopkodott vagyonát is képes feláldozni azért, hogy gyenge hazafik sokasága vegye körül. Birodalomépítő zsarnok elődjeihez hasonlóan ezt tette Ceauşescu, csak ő a nép, az ország pénzét, tulajdonát áldozta fel narcizmusának oltárán, és ezt teszi az összes kispályás diktátor, a műanyag arcú, pucérkodó álsztároktól a futballcsapatokat finanszírozó pitbullos mogulokig. A népszerűséget ugyanis nem adják ingyen, a tapsot meg kell fizetni.

Nyájas apusként, cukorkás bácsiként ügyeskedik a kis Nagy-Románia Párt is, hogy nevéhez illő terjedelemben dühönghessen, düböröghessen a kamerák és a tévénézők előtt. Hogy a szenzációs esti híradótól falra mászó pizsamás „popor” arra is rá tudjon még csodálkozni, hogy ők, az extrémek, hányan vannak. Mert a hallgatóságba anno beleívódott: ahol sokan összejönnek, ott biztosan ingyen osztogatnak valamit.

És most, ennyi év után kiderült, a hallgatóság spongyaként működik: amit az elmúlt korszakokban magába szippantott, legyen bár szó félelmekről, rafinériákról, azt genetikai kódként utódai hordozzák, cipelik tovább, mintegy örökösökként, amíg valamennyiüket meg nem szorongatják. Mert a fiúk bizony kemény eurókért utaznak fel Bukarestbe, a „pérémé” üléseire. Mondja ezt nekem síri nyugalommal az anyuka, aki ugyan erdélyi román, ám a férje, az apuka színtiszta magyar. Vagyis annak született, aztán beolvadt, mint magyar elolvadt az itthoni tűzhely melegétől.

Nem jön, hogy higgyek a fülemnek. A srác, aki az idén fog érettségizni, s aki félig ugye „maghiar”, beállt a román szélsőségesek szolgálatába, s szabadidejében, hétvégenként eljár tapsolni a nagyromániásoknak. De mégis miért? – kérdem az anyukától. Áh, legyint, csak bulizni mennek, enni, inni, a valós párttagok számát formálisan növelni, a kongresszusra statisztaként beülni, fütyszóra éljenezni, elvégre megfizetik őket, semmi más nem fog ott történni, ecseteli ő továbbra is közömbösen, mintha csupán arról folyna a társalgás, hogy mi mennyibe kerül a piacon. Sőt, az áraktól néha még ki is szokott akadni. Ettől viszont... Ugyan már! Ha ő így viszonyul fia (elő)meneteléhez, tehetünk mi bármit is azért, hogy a legény a helyes útra térjen? Nyilván semmit. Ebben a stádiumban a kívülálló abszolút tehetetlen. Tulajdonképpen ezeknek az abszurd helyzeteknek a kialakulását kéne megakadályozni, a „megelőzésen” dolgozni.

Részben mert nem ők az egyedüliek, akik vegyes házasságban élő félként ölbe tett kézzel asszisztálnak a fajgyűlölő gegek nyomulásához, mi több, még hozzá is járulnak a bőrfejűek sikeréhez, profitálnak belőle, mellettük gazdagodnak, sasszárnyaik alatt élnek és virulnak, köszönik szépen, jól vannak.

A kérdés: ki ezért a hibás? A férj, aki zavarban van, ha megkérdik tőle, kicsoda ő valójában, honnan jött, hová megy, a feleség, akit nem érdekel az egész, főként az ideológia nem, hisz nem is tudja, mi az, semleges elemként pedig csak azt kívánja, dőljön a pénz, vagy a fiú, aki valószínűleg haverjainak igyekszik bebizonyítani, hogy ő nem „ungur”, ne csúfolják, ne hecceljék már, ő román, nem is akármilyen, ő a leggétább trák, a legortodoxabb dákó-római, a legfajtisztább a bandában?

A gyerek tehát szülei ostobasága miatt frusztrált, sehova sem tartozóvá tett, lett, aztán konok is, ami az előbbi állapotnál több fokkal rosszabb, nem csupán neki, nekünk is. A világháborúkat, üldöztetéseket, kitelepítéseket túlélt öregek azt állítják, mindig az ilyenek válnak a legveszélyesebbé, a legvéresszájúbbá. Őszintén sajnálom a fiúinkat.

Az asszimiláció ezen változatát, azt hiszem, nem monitorizálják a szociológusok. Itt az ideje, hogy megtegyék.MINDEN JOG FENNTARTVA.

2008. december 18., csütörtök

Déjà vu. A temesvári szalon vizuális bukása.

Sokak ünnepnapjait keserítette meg az a regionálissá duzzasztott temesvári képzőművészeti szalon, amit a sajtó egy része az év legfontosabb bánsági művelődési eseményeként tállalt, és amelynek rangján a szervezők keze alá dolgozó bértollnokok azzal igyekeztek emelni, hogy stílusosan vizuálisnak minősítették.

Távolról szemlélve a tárlat valóban polgárpukkasztó színfoltja a város jelenkori történetének, testközelből azonban könnyen déjà vu érzése támad az embernek. Ha ugyanis a szokásosnál picit többet időz a kiállítótérben egyre inkább érzi úgy, hogy ezt meg azt a színes foltot is látta már valahol. Aztán hirtelen megvilágosodik: tényleg, ez egy Kandinszkij, az meg egy Pollock. Messziről igen, ám sajnos nem az, csupán hasonlítani próbál rá. Valamire.
Az ország nyugati s dél-nyugati megyéiben élő avantgard alkotók idei felhozatala, mondhatnók, kritikán aluli. Néhány grafikát, fatárgyat és csendéletet leszámítva a szalon a kortárs művészeti kísérletezés paródiája. És hogy e megállapítás mennyire nem részrehajló, elfogult, mi sem bizonyítja jobban, mint a valóság. A pálmát, vagyis a fődíjat az egyik szervező közeli rokonának, és a rokon gyengécske munkájának ítélte oda a zsűri. Ennek alapján akár az is kijelenthető: valójában az előmunkálatokban való részvételét köszönték meg ilyenképpen az illetőnek a bírák. Az örök együttműködést. Valamit valamiért.
Amúgy meg az is tény, hogy a kiállítók egyfajta klikket alkotnak, amelybe nehéz betörnie az újnak. Tavaly meg tavalyelőtt is ugyanazon „nevek” uralták a teret, amelyek (akik) tíz éve s az idén ismét. Az sem titok, hogy miért. A rendszer merev, mert a nagy eseményt megelőző nagy válogatáskor bizonyos mércékre hivatkozva a bírák szégyenérzet nélkül küldik haza a számukra ismeretlen, „névtelen” ifjoncokat. Ezen oknál fogva jutottak el az elutasítottak képeikkel, szobraikkal és déjà vu érzéseikkel együtt Bukarest egyik galériájába, s kürtölték szét idehaza, hogy bizony a szalonban kizárólag a kapcsolati tőke számít, a sógorsági-komasági viszony, semmi egyéb. Ha leánya vagy a főgórénak, akkor szemlesütve befogadnak, tiéd a legelőnyösebb hely a helyiségben, meg a dicsőség – amiként a korrupt Balkánon a tisztség, elsőbbség.
Az átverés híre valószínűleg gyorsan fülébe jutott a nagyközönségnek, hisz a megnyitó napja óta a szalonnak nem igazán van látogatója. Márpedig az érdektelenségnél semmi sem jellemezhetné jobban az év legjelentősebb művészeti epizódjaként népszerűsített baráti fogadást.
A tárlatot övező csendet közvetetten persze az is kiválthatta, hogy néhány fáradt reklámíró a régi városháza épületébe irányította az olvasóit, holott ott a mezgőgazdasági igazgatóságtól az agrikultúrán át a felsőfokú tánciskoláig, azaz egyetemig szinte minden van, csak szépművészeti múzeum nincs. Utóbbi a hajdani vármegyeházában székel. Nem mindegy... A két ingatlan, hivatal közti különbség főként vizuális, nem úgy mint a kiállítás, amely ezúttal sajnos csak elméletileg az, aminek nevezik.

2008. december 16., kedd

Új emberek a régi utakon. Harminc évvel Kós Károly halála után.

Az építész, grafikus, író, tanár, egyházi főgondnok, falusi földműves, könyvkiadó s politikus Kós Károly bölcseleteit, intéseit, meglátásait sikkes mostanság idézni, szellemiségét felidézni, hagyatékának művészi, esztétikai értékét dicsérni, követendőnek tekinteni. Ám ér-e bármit is sokszínű munkásságának a méltatása, van-e hitele az ő kivételes egyéniségének szánt bóknak, az élő s holt alkotók fölé magasodó emléke előtti főhajtásnak, ha nem őszinte, hanem arra szolgál, hogy általa egyesek tájékozottságukról, az irodalomban való jártasságukról tegyenek bizonyságot? Az erdélyi magyarságért dolgozó Kós Károlyra való hivatkozás tehát ma már nem szolgál, hanem kiszolgál.


Ha beteg a föld...

Kós Károly temesvári származását ma már csak a helybeliek hozzák néha (például kerek évfordulókon) szóba, az „illusztrisok” – legyenek bár ligások, vagy ligán kívüliek – inkább elhallgatják, eltitkolják. Mert a társaságok már magukat sem veszik komolyan, nemhogy mást, nem akarják hallani önnön életproblémáikat, és a saját milliőjükre sem fogékonyak többé. Pedig ha tetszik, ha nem, ha transzilvanista mozzanat volt, ha nem, a szászrégeni, strasbourgi és bécsi nagyszülők unokája, a Karl Koschból lett Kós Károly a minden oldalról marginalizált, a magyarság megmaradásának tekintetében súlytalannak minősített Bánság fővárosában jött a világra. A Józsefvárosban, amely sajnos ma már nem csupán a neve által rokonítható az egykoron becses budapesti kerülettel, hanem egyéb szempontok, ismertető jegyek szerint is.

Érdemes lenne kideríteni, van-e erről fogalmuk a klikkeskedő, ügyesen mozgó élő irodalmi fenoméneknek, és tudják-e, hol van, a város mely részén öklöndözik a Józsefváros, és hol a Varjúvár stílusteremtő megálmodójának, kivitelezőjének a szülőháza? Barátaimmal egy húron pendülve szeretném, ha mindenkori géniuszaink legalább az utcát meg tudnák (és mi is meg tudnánk majd) mutatni a gyermekei(n)knek, unokái(n)knak, a nagyvilágnak és a hazai aprónépeknek, a jelentékteleneknek, akiknek az akarata, vágya, kérése soha sehol nem számít, csak (néha) az, hogy ép és makulátlan szívvel, lélekkel tömörülnek a tollforgatókat fenntartó s oltalmazó olvasói táborba. Nekik, a földhöz kötötteknek lenne üdvös tovább adni, azoknak, akik Sztánát csak grafikákon látták, élőben még soha, mert nem tellett rá, de bíznak abban, hogy a náluknál tehetősebb szerepvállalók őrködnek felette, vigyáznak rá. Tényleg, a sokadalom, a massza az ilyen, még mindig, sok-sok kudarc, csalódás után is jóhiszemű, tán picit hiszékeny. Jámborságukért a polgárok, a nép- és nemzetelemek a legtöbbször viszont nem azt kapják, amit megérdemelnek, ami alanyi jogon is kijárna szerény mivoltuknak.

Igen, a közöny az, ami a fontoskodókban irántuk megjelenítődik. Engemet meg épp a törődés kötelezettségével felruházott tisztséghalmozók eme arrogáns könnyelműsége dühít fel cudarul, a rengeteg felismeréstől összeomolva pedig tragédiaként észlelem, érzékelem a Kós-kultusz valódi arcát. Valósággal maga alá temet annak a temesvári északi pályaudvarhoz közeli ütött-kopott, zsiványok tanyájává lett, tett jeltelen lakóháznak a sorsa, amelynek – ha jó idők járnának – elegáns szülőháznak, keresett zarándokhelynek kellene lennie, virágkoszorúval díszített múzeumnak. De valószínűleg nagyon rossz idők járnak errefelé...


...a fa is beteg gyümölcsöt terem

A Béga-parti nagyváros maroknyi magyarjainak érdekképviselői persze tettek arról, hogy nemtörődömségük e kevésbé látható jelét elkendőzzék. Létrehozták a Kós Károly Közösségi Központot, amely mostanság már csak attól az, aminek címezik, hogy benne magyar politikusok és civil szervezeti elöljárók szoktak ülésezni, értekezni, választani, s az igazgatásban, irányításban részt nem vállaló nyugdíjasok, „sima” tagok – utóbbiak azonban igen kevesen és csak hébe-hóba – találkozgatni. No meg a magyar igazolványokat kibocsátó hivatalnokok is irodahelyiséghez jutottak a csinos épületben, ami, ugye, nem elhanyagolandó tényező.

Hát ezért akkora (síri) itt a csend, a nyugalom, mint a temetőben. Azért, mert a Kós Károly nevét viselő intézetben még meg sem melegedtek a magyar vonatkozású kiállítások, hangversenyek, irodalmi műsorok, vetítések, nívós közművelődési események, a Balogh Edgár-estek, Bartók-hétvégék iránti érdeklődők, de már ki is szorultak onnan. Pedig a székház létrejöttét, feltételezem, nemes szándék vezérelte, elvégre eredetileg szembehelyezkedett az üzleti s korrupt alapokon működő szövetségekkel. Érthetetlen tehát, miért nem őrződött meg az alapötlet eszmei tisztasága, és a központ nem alakult át művészek, filozófusok, fiatal tehetségek párbeszédének közkedvelt színhelyévé, darabbörzék, életszagú szakmai társalgások, végtelenített esti mulatságok temesvári magyar házává? Nem volt elegendő a tizennyolc év kiokoskodni, mi a fontos, és mi a lényegtelen?

De hát Istenem! Nem nyüzsöghet mindenki úgy, mint a Kós Károly által is magasztalt 20. századi kisiparosok, kereskedők, akik értelmes emberekként rendszeres szervezeti életre tartottak igényt. És kevesen lehetnek az 1924-ben indult Erdélyi Szépmíves Céh elveinek méltó követői is, amiként a Barabás Miklós Céhbe belépni vágyó, magasztos célokat felvállaló, polgári erényeket gyakorló s hagyományápoló képzőművészek köre is egyre fogyatkozik, az Erdélyi Helikon táglátókörű, önzetlen, a művelődési élet történéseit lelkiismeretesen nyomon követő szerkesztőinek jelenkori megfelelőiről már nem is beszélve.

Az igazság a következő: ha nem szükséglet, belső kényszer valaminek a megtétele, akkor a „csak azért is” természetellenes epizód lenne. Márpedig a természet hatalmával nehéz szembeszállni. Ilyen megközelítésben senkire sem lehet ujjal mutogatni. Az unalom azonban az ernyedtség, fásultság patikaszere: ha ugyanis elegünk lesz a semmittevésből, nekilendülünk, és csináljuk.


Büszkeség és balítélet

A szánalmas, egyre fanyarúbb állapotokon természetesen az „entitás”, a „tömeg” is javíthatna, ő, a kisember azonban nem érzi feladatának a rendreutasítást, a gatyába rázást, lemond irányító s kritikusi szerepéről, ráadásul – tisztelet a kivételeknek –, kellő mersze sincsen ahhoz, hogy kiharcolja magának azt, ami megilleti. Jóérzésű, s legtöbbször megelégszik azzal, amit elébe tesznek, produktivitási kedve csekély. Fáradt és elcsigázott. A korábbi vörös, sarlós-kalapácsos évtizedek reakciós kultúrpolitikája a parlagiasságot rehabilitálta az intellektussal, az analízissel szemben, és arra szoktatta rá az egyenzubbonyba bújtatott exisztenciákat, hogy unják az értelmes szót, sőt, büszkék is legyenek erre. Az illetőket ekként megalkuvásra, némaságra, feltétel nélküli tekintélytiszteletre, olcsó izgalmakra nevelték. Ezért kéne elébük álljon e megtört, enervált korban valaki, aki halottaiból feltámasztaná bennük a tetterőt, és kizökkentené őket a kontemplációból. Hisz a pusztító s teremtő energiák összjátékában az emberi képzelőerőnek ugyanolyan előkelő szerepe van, mint akármelyik természeti áramlásnak, rezgésnek, egyéni és társadalmi önfenntartó, fajfenntartó ösztönnek.

Vagy arról van csupán szó, hogy más-más módon, ám mindannyian Kós Károlynak engedelmeskedünk? Kós ugyanis azt tartotta, hogy bár a válságos pillanatokban megmaradásunk a gyorsaságon múlik, a rohanás nem lehet a lét állandó velejárója. Egyenletes ritmusra van szükség az élet összes területén. Ha tehát a város többi omladozó emlékművén, műemlékén sem segítünk, vagy csak tízévenként megforgatunk a tetején egy-egy cserepet meg egy ecsetet, akkor a jeles szülőházért sem tehetünk többet, nem menthetjük meg a megsemmisüléstől. Ez az a „lendület”, amely inkább romboló hatású, főként hosszú távon, mintsem építő jellegű, s amelynek felvétele, úgy tűnik, kötelező ebben az országban.

Azt hiszem világos: ilyen tempóban, efféle „ütemtervvel” az országépítő, szépségteremtő Kós Károly nevének még a használatára sem vagyunk jogosultak.


Az utolsók

„Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni akarnak mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. Sokan és fiatalok mind és magyarok mind, de magapadtunk. Többen más utakra fordultak, könnyebb utakra. Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet járni. De én itt maradtam a hegyek között. Járom a tövises ösvényt és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél és perzselt a nap és nemsokára talán utolsó leszek az utolsók között.

De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. Mert erősek lesznek. Hatalmasok és magyarok. Az én lábam nyomát pedig eltemeti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló domb virágos lesz mindig, tudom. És emlegetni fognak engem is, apáimat is az én véreim. Az én munkámat folytatják ők és az én életem örökkévaló lesz bennük” – hitte Kós egykoron azt, amit viszont mi már nem, mert lépten-nyomon a mi igazságunkat találjuk bizonyítottnak, nem az övét. Az ifjúság, de még a negyvenesek, ötvenesek is erkölcsileg a béka alfele alatt vannak, ahonnan egyhamar nem fognak kimászni, ezen a vidéken biztosan nem.

És mivel – részben az előbbiekben felvázoltakból eredendően – ebben a régióban kénytelen-kelletlen szűk korlátok közé szorult a gondolat (amelynek amúgy korlátozás nélkül kellene szárnyalnia), engemet ki- meg megátkoznak majd e sorokért, mert itt mindenki szent és sérthetetlen, Kós Károly szülőházában pedig – a legjobb esetben is – pizzeriának álcázott kuplerájt fog nyitni az egyik megtollasodott lumpenproletár.

Pedig Kós Károly a családi házat tartotta a legfontosabbnak, az emberi lényeghez legközelebb állónak. Azt mondta, egyszerre jelenti a túlélést, a fennmaradást, a folytonosságot, a gyarapodást, az alkotást, a pihenést, a mindennapi küzdelem színterét. Belőle eredeztette még a középületek és templomok formavilágát is. A lakóházban, amit, zsigerből, ösztönszerűen emel fel a gazda, vélte az Új építőművészet című tanulmányában, a népi szellem nyilatkozik meg, amely révén páratlanul erős, társadalmi változások, gazdasági, politikai átalakulások által ki nem irtható archaikus erő tör fel, és évszázadok tapasztalata, tanulsága, kipróbált mintája ötvöződik benne.

Ám az építész Kós nem csak szép lakokat álmodott meg, hanem egy sajátosan erdélyi életformát, alkotásaival a bölcsesség, a szépség és a takarékosság ötvözetét valósította meg. Számára a letisztult forma s a letisztult ideák jelentették az abszolút értéket, nem a már-már giccsbe hajló monumentális, a pazar. Mindenképp megjegyzendő, kiemelendő az is, hogy nem csak az erdélyi építészeti tradíciókat ismerte töviről hegyire, hisz behatóan tanulmányozta a 20. század eleji európai építészeti irányzatokat, kísérleteket is, amelyeknek végül kiváló értője s értelmezője lett. Jóllehet merített nyugat-európai kortársainak munkáiból, szemléletéből, meggyőződéssel vallotta, hogy a jelen kori, modern építészet csak akkor tud megújulni, ha visszatér a gyökerekhez, és megőrizve lényegi jegyeit újradefiniálja önmagát.


Nix civil kurázsi

Noha Kós Károlynak az élet számtalan területén elért kitűnő eredményeit széles körben számontartják, neve mégis csak vérbeli műépítészként íródott be a köztudatba. Még azokban a pillanatokban is, amikor íróként nyilvánult meg igaziból építőmesteri feladatokat ültetett át az irodalomba.

„...mit csináltam és mit csinálok: rázom az alvókat a hazug álomból a rideg valóságra, a hazugokat leleplezem az igazság szavával, a resteket munkára akarom kényszeríteni, az üresfejűeket nevetségessé tenni segítem, a gonoszokat meg akarom büntetni, a fösvényeket szégyeníteni, a hatalmaskodókat megalázni. (...) Az erdélyi magyar sors irányítása is csak építmény” – olvasható az 1925-ben kelt, Reményik Sándornak címzett levelében. Az episztolla intimitásától eltekintve sokan tényleg megfontolhatnák, használhatják-e paravánként Kós Károly nevét, ázsióját, amikor restelkednek, hollott tevékenykedniük kellene, és fösvénykednek, ha jótékonykodásról, segítségnyújtásról van szó.

A jelenkor fájjó, kegyetlen valóságát a személyes érdekeknek alárendelt Kós Károly Közösségi Központ kihasználtsága (vagyis kihasználatlansága), rendeltetése (vagy inkább rendetlensége?) tükrözi leginkább. Az „intézmény” elintézése tudniillik arra int, hogy csakis lagymatagságunk, egykedvűségünk okán, a létfontosságú civil kurázsi hiányában válhattunk szórványmagyarokká a román-magyar határtól egy köpésre. Ezért nem találjuk a helyünket, ezért érezzük magunkat függő helyzetben, irracionális erők csintalankodásának kitéve, s ezért kapálózunk, vagdalkozunk a homályban. A terítéken lévő elsőszámú kérdés: kik lesznek a többséget alkotó hatvan fölöttiek utódai? A folytatásra ugyanis nincsen biztosíték.

(Véleményemre nem muszáj mérget venni, a fentebb közöltek kizárólag a saját álláspontomat tükrözik.)

Gurzó K. EnikőMINDEN JOG FENNTARTVA.

2008. december 15., hétfő

Víz

Valódi boulevardhoz illő szélességben terült el történetünk színhelye, az utca a cirádás román fővárosban, mintha egy egész római légiónak kellene rajta naponta végigmasíroznia. Őszintén szólva, csupán az emeletes betonrengeteg győzött meg arról, hogy bizony nem egy múltba röpítő időutazásnak vagyok a szenvedő szereplője, hanem a száraz 21. századnak. Ezen szomorú felismerést amúgy lépten-nyomon a rágógumiként nyúló, ragadó kortárs aszfalt is tudatosította bennem.
A „provinciából” a birodalmi városállamba felhívott, felzavart emberként azonban csöppet sem találtam szórakoztatónak a helyzetet, és nem értettem, miért nem lehetett imitt-amott meghagyni, kialakítani néhány tenyérnyi parkocskát, zöldövezetet? Na ja, hogy huszonnégy órából legalább kettőben a fiúknak meg kéne locsolniuk a füvet, ám még mindig jobb dolguk lenne, mint most, amikor tömbházak közé hajtják be őket kőgombákat öntözni. Világos tehát, hogy a hivatásuk gyakorlására fordított költségvetési összeg kidobott pénz az ablakon.
Bár lehet, hogy mégsem az?
Ha például a falrepedésekből és tetőhasadékokból kinőtt fákat veszem alapul, határozott nemmel kell válaszolnom a kérdésre. Elvégre a padláson gyökeret eresztő, a kéményen kikandikáló fa is fa, amolyan hazai függőkert, világcsodája.
Az említett vízpocsékolást megelőlegezendő azonban van egy ötletem, és ha képviselő lennék, javaslatként előterjeszteném. Kiharcolnám a tömegközlekedési járművek egyhuzamban való tisztogatásának törvénybe iktatását. Mert az elfogadhatatlan, hogy az utas keze folyton odaragadjon a busz, a troli, a villamos rúdjához, a ruháján pedig hatalmas piszokfolt keletkezzék, ha véletlenül leül, a lábbelijén olajpötty, amikor felszáll, és még fizet is e balesetekért, sőt, duplán, triplán. Hisz amíg a körülményekkel bajlódik, addig a szervezett tolvajbandák rendesen végigtaperolják és kifosztják.
Aztán még neki kell elmennie kezet mosni. De hová? A közvécében műfogsoros néni vicsorog rá retro takarítónői szerelésben, mellette ficsur Stallonét alakít melegítőben és rosszul. Az asszony ugyan jól teljesít, ösztönből gombolná rád a kicentizett papírt, de felvilágosítom, a budit nem használnám, ha nem muszáj, csak a csapot. Számolgatni kezdi a banikat, az érmék aranyként csillognak a markában, villog a szeme, akár egy szarkának. Nyolc, kilenc, a tizedik hiányzik, nincsen kézmosás, utasít el flegmán. Kérem szépen, ne csinálja már ezt velem, kapaszkodok vissza a ringbe, csak egy-két csepp és lépek le. De nem és nem, a munkásnő a vízhez nem enged, mert a vécé be van kamerázva, s az illegális, kedvezményes használatért nem hajlandó elvinni a balhét.
Így eshetett meg, hogy egy cseppen múlott a becsületem, és a metropoliszból piszkos kézzel kellett visszatérnem „vidékre”.


MINDEN JOG FENNTARTVA.

Az új nemzedék

Remek volt, tényleg jól éreztem magamat, válaszolom a szemináriumról alkotott véleményemre kíváncsi kérdezőnek, mert úgy véltem, e kijelentésben, vallomásban benne vannak a találkozón átélt kellemes élményeim, de benne van a köszönetem is, amely elsősorban a szervezőket illeti meg, másodsorban pedig mindazokat, akik részt vettek a március végi rendezvényen.

Ám hogy ne váljak félreértelmezhetően szűkszavúvá, s ne keltsem fel senkiben annak gyanúját, hogy imigyen, pár szép szóval igyekszem udvariasan lerázni az érdeklődőket, néhány sorban kifejteni, miért nem tértem haza a megnyitó után félórával, mint aki minden dolgát elvégezte. Azért nem, mert ennek az összejövetelnek a szervezői valóban a hallgatóságot, a fiatalokat célozták meg, őket igyekeztek megérinteni, az ő érdekükben hívták meg a találkozóra a sajtóban vagy az egyetemi szférában tapasztalatot szerzett pedagógusokat, értelmiségieket, közvélemény-formálókat – nemzetiségre való tekintet nélkül.

Jó volt nekem ott lennem azért is, mert a szólásra felkértek egyike sem próbálta túlharsogni a másikat, piedesztálra emelni önmagát, az előadások fennakadás nélkül követték egymást, nem nyúltak, akár a mézesmadzag, nem voltak öncélúak, nyájasak, és még az időpontok is betartattak. Magyarán: ment minden, mint a karikacsapás.

Tetszett, hogy a különféle „etnikumok” legkülönfélébb képviselői nem estek egymás torkának, a román nem vágott arcokat, nem fütyült és nem köpködött, miközben a magyar értekezett, utóbbi pedig nem tett rosszaló megjegyzéseket a vajdasági szerbre. Mindenki tanulva figyelt a másikra, s ha elfáradt, inkább hallgatott, mintsem hogy álmai autonómiáját kérje számon a szomszédjától.

Üdítő hatású volt e politikamentesség. Legalábbis számomra.

Örvendetesnek tartom továbbá, hogy felnövekvőben, kialakulóban van egy olyan, egészséges szellemiségű s lelkületű újságíró-nemzedék, amely tudakozódik majdani mestersége iránt, mi több, azt hivatásának tekinti, hajlandó érte áldozatot hozni, s amely generációt könnyedén arra oktatják: legyen résen, akár a házőrző kutya. Sőt, legyen ő maga a házőrző kutya. Ne legyen elfogult, de objektív, tárgyilagos (és tárgyiasult) se legyen, mert a jó mellett ki nem álló, semmere sem hajló magatartás megalkuvó, bátortalan, félszeg egyént fedez, márpedig rá mint reményteljes jövendőbeli tollforgatóra nemes feladatok várnak: a keresőknek meg kell mutatnia a helyes irányt, a bukdácsolóknak az egyenes utat. Ő kell hogy legyen a társadalom élő lelkiismerete.

Ez a darabokra szaggatott élő lelkiismeret kezdett eggyé forrni a zsombolyai találkozón, egyelőre még csak erőtlen ismeretségek, kölcsönös szimpátiák révén. Elvégre három nap nem elegendő ahhoz, hogy hegyeket helyükről elmozdító barátságok szövődjenek. Arra viszont igen, hogy beinduljon egy folyamat, amely az újdondászokat szakmailag a jelenleginél magasabb nívóra emelje, a régen egységes, eredetileg összetartozó területeket pedig lakóikkal együtt ismét a szabadság, az igazságosság és az emberség jegyében egyesítse.

Aggodalomra csupán az adhat okot, hogy a Temesi Bánságban, és főként a Temes megyei magyar diákok, zsurnaliszták körében nem talált visszhangra Kaba Gábor csapatának zseniális kezdeményezése. Szégyen és gyalázat: Zsombolyán mi, bánságiak voltunk kisebbségben.