„Hullacsarnok ez, ahol se meghalni, se föltámadni nem tudnak a hullák”
(Ady: Nagy lopások bűne)

A brigád, amely imád:

2014. augusztus 27., szerda

A dohányt rágni, rágni szüntelen


A' dohányrágás, és ennek következtében az undorító köpködés az egész országban általános. A' congressus' termeiben az ülések' megnyitása előtt egyik kitűnő gond mindig a' köpőládákra fordíttatik. Hamilton egy törvényszéki ülésen volt jelen, 's "ott, úgy mond, bíró, ügyvéd, esküdt, tanú, hallgató, szóval mindenki köpködött, 's a' padolat' tekintete valóban undort okozott, melyet most is érzem, midőn ezt írom. Körülményesb leírásától olvasóimat megkímélem. 

Más alkalommal egy respublikai tisztelgésnek lévén tanúja "alig hittem" magamnak, midőn az elnök termeiben embereket láttam, kik nem csak veríték- és portól valának ellepve, mit napi munkájok okozott, hanem, úgy látszik, munkásságuk' e' jeleit egész héten át szorgalommal gyűjtögették ez ünnepi napra. 

A' congressusban az amerikai ékesszólás' ismertető jelét egyedül a' faragatlanság és minden illendőség' elfeledésében mondja állani. "Az ott ülő férfiak' külseje mutatja, hogy 'a finomabb világ' módjaitól nem csak idegenkednek, hanem magukviselete által még mindazon ismeretek' megvetését is kijelenteni nem szégyenlik, mellyel nem hoznak legott kész pénzt."

Religio és Nevelés, 1847

Nincsenek megjegyzések: