„Hullacsarnok ez, ahol se meghalni, se föltámadni nem tudnak a hullák”
(Ady: Nagy lopások bűne)

A brigád, amely imád:

2014. február 19., szerda

Pég hallám, a pitarba szamóklál a beste kutyája


- Jó regget szomszídasszon! 
- Aggy-Isten! 
- Hát felkehettek? 
- De fel ám! 
- Vótak tennap a templomba? 
- Nem biz én, pég hallám, hogy derík egy perédikácziót tett a pap. 
- Tett bizony! Oszt tuggya ken szomszídasszon, még aszt is kipapolta, hogy aszongya, mindenki ojan gúnyába járjík, a mijen azű soráho való. Oszték tuggya ken, a ránczos csizmás Erbalognak* a felesíge meg a jánya csak úgy pirút bele, mer mán hogy űk urassan őtözkönnek. Nem is tom, mire való az a zúri viklér, meg az esteklis** topánka, de meg tuggya, még borostűje*** is vót a jánnak, hogy a perézs egye meg.
- Tuggya feki! Mán én is aszt tartom, elíg a jánnak, ha kaláris van a nyakába, meg egy szíp, takaros módi kendő, de a ziberok**** mán csak uraknak való. 
Isz ki ne Bodri! Hogy a varjú egyen meg! Hát nem a pitarba szamóklál a beste kutyája?! 
 
Heyer Arthur: [bihari] Magyarok (akvarell)
* R. Balogh
** magassarkú
*** brostű
**** Überrock

Nincsenek megjegyzések: